Wie wij zijn

The Innercity Project is een Rotterdamse organisatie die sinds begin jaren negentig klaar staat voor de medemens. Het project is een initiatief van Sjaak en Tini Roos. Zij startten begin jaren negentig met het opzoeken van verslaafden in de stad. Eerst vanuit een pand in de Millinxbuurt, later vanuit Missionair Centrum De Brug aan de Mathenesserlaan en sinds 1 september 2011 in ‘De Bron’ aan de Vondelweg 254.

Deze interkerkelijke organisatie bestaat inmiddels uit ongeveer 30 vrijwilligers. Wekelijks staan zij op woensdagen en donderdagavond klaar om 30 tot 40 bijzondere mensen te ontvangen. Sommigen zijn op zoek naar een maaltijd, een kledingstuk, een spelletje of een praatje. Voor anderen zijn we een van de weinige plekken waar ze nog welkom zijn, omdat ze minder makkelijk zijn in de omgang of omdat er bij ons niet om hun (psychiatrische) eigenaardigheden gelachen wordt.

Er heerst doorgaans een rustige en gezellige sfeer.

De laatste jaren is het aandeel Europese migranten ook bij ons toegenomen. Veel mensen hoopten in Nederland geld te verdienen, maar belandden uiteindelijk ergens aan de rand van de stad om illegaal in tuinhuisjes of een tent te overwinteren zonder vast inkomen. We merken dat er nog onverminderd wordt geworsteld om van drank en drugs af te blijven.

Wij staan klaar om een luisterend oor, een kop koffie, een beschutte huiskamer of een maaltijd in De Bron te bieden.

Company & Compassion zijn onze sleutelwoorden. Een aantal gasten komt bij ons de eenzaamheid ontvluchten en vindt een plek waar oprechte interesse is; waar hun naam gekend wordt. Wij leven graag mee met onze medemensen in de stad. Want van aandacht, meeleven, een warme kop koffie…daar wordt ieder mens meer mens van!

 

De hoofdlijnen van het beleid(splan) zijn:

 1. De doelgroep
 • Mensen aan de rand van de samenleving benaderen, begeleiden en stimuleren op hun weg naar een menswaardiger leven;
 • Het creëren  van ontmoetingen in De Bron aan de Vondelweg te Rotterdam;
 • Het verstrekken van een maaltijd, koffie of thee:
 • Organiseren van Bijbelstudie

 

2. De vrijwilligers

 • Werven van vrijwilligers voor het uitvoeren en begeleiden van de diverse activiteiten op dewoensdag- en/of donderdagavond;
 • Coördinatie van de vrijwilligers voor de activiteiten realiseren;
 • Trainingen en cursussen realiseren voor het vergroten van de kennis en praktische vaardigheden.

3. Geldmiddelen

Realiseren van:

 • Opbrengsten uit ontplooide activiteiten van de stichting;
 • Kerkelijke bijdragen (opbrengsten collectes);
 • Het verkrijgen van sponsorgelden activeren.

Bestuur The Innercity Project

Voorzitter: Henk Pontier
Secretaris: Paul Beekhof
Penningmeester: Matthijs van Winden
Algemeen bestuurslid: Ton van der Steen

Stuurgroep The Innercity Project

Arie van Dijk
Betty Geneugelijk
Barbera Keijzer
Mark Bosschieter
Antoinette Mak